تصویر محصول

آموزش چرخش ویدیو در حالِ پخش در ادیوس


رایگان!


آموزش چرخش ویدیو در طول زمان پخش در نرم افزار EDIUS
تولید شده در: موسسه آموزشی اِدیت یار
مدرس: جواد توسلی 
Produced by: EditYar Educational Institute
Instructor: Javad Tavassoli


در منوی پایینی فایل ها میتوانید رایگان دانلود کنید!