تصویر محصول

آموزش تغییر رنگ لباس و اجسام در نرم افزار پریمیر


رایگان!


آموزش تغییر رنگ لباس و اجسام در نرم افزار Premiere

تولید شده در: موسسه آموزشی اِدیت یار
مدرس: جواد توسلی 

Produced by: EditYar Educational Institute
Instructor: Javad Tavassoli


در منوی پایینی فایل ها میتوانید رایگان دانلود کنید!